Angel of Peace (NPS# 615) has 4 offspring in our database

Angel of Peace
 
1) Buckleberry's Dandy Bit O' Sunshine (NPS# 888)
 
 
3) Flint of the Rock (NPS# 820)
 
4) Buckleberry Kalua (NPS# 819)