Deerfield's Janny Girl (NPS# 598) has 5 offspring in our database

Deerfield's Janny Girl
 
1) Osceola's Rockstar (NPS# 901)
 
2) Osceola's Shining Jewel (NPS# 833)
 
3) Osceola's Dazzling Jem (NPS# 780)
 
 
5) Autumn Lace (NPS# 681)