Deerfield's Mister Mann (NPS# 543) has 6 offspring in our database

Deerfield's Mister Mann
 
 
2) Applegarth Pilot (NPS# 759)
 
3) Deerfield's Solomon Gosse (NPS# 688)
 
4) Deerfield's Red Jack (NPS# 684)
 
 
6) Deerfield's Charlotte Crocker (NPS# 604)