Greene's Foley Lucas (NPS# 356) has 8 offspring in our database

Greene's Foley Lucas
 
1) Highland Creek's November Reign (NPS# 895)
 
 
3) Dear Dottie Dhanseur (NPS# 768)
 
 
5) NNP Nielsen (NPS# 668)
 
6) RBC's Nova Jade (NPS# 636)
 
 
8) Highland Meadow Lark (NPS# 502)